• Chọn sàn giao dịch của bạn từ danh sách thả xuống.

  • Nhập API của sàn cho tài khoản của bạn.

  • Nhấn “Tạo mã QR”.

  • Mở ứng dụng Tabtrader, đến tab tài khoản và quét mã QR.

  • Chúc mừng! Bạn đã thêm tài khoản thành công. Bạn có thể tải xuống mã đã tạo để dùng lại sau này.

Quyền riêng tư của dữ liệu của bạn được bảo mật và không được chia sẻ với các bên thứ ba. Vui lòng kiểm tra mã nguồn.