Chuyển đổi TTT thành NGN

Chuyển đổi TTT sang NGN theo tỷ giá hối đoái thực

Từ
ĐẾN