Chuyển đổi TTT thành RUB

Chuyển đổi TTT sang RUB theo tỷ giá hối đoái thực

Từ
ĐẾN