Chuyển đổi TUSD thành XDR

XDR
Data provided by CoinGecko
TUSD

Giá TrueUSD ( TUSD )

Data provided by CoinGecko
Biểu đồ hiển thị sự thay đổi giá TrueUSD theo xdr

Dữ liệu trực tiếp về giá TrueUSD ( TUSD )

TrueUSD đang tăng trong tuần này

TrueUSD giá hôm nay là 0,75564700 XDR với khối lượng giao dịch 24 giờ là 208.348.613 XDR. TrueUSD giảm -0.15% trong vòng 24 giờ qua. Trong vài giờ qua giá của TUSD giảm -0.10%. Tổng cung của TrueUSD3.513.823.600,69 US$ và tổng cung lưu thông là 3.513.823.600,69 US$. Xếp hạng hiện tại trên Coingecko của TUSD89.

Data provided by CoinGecko

Bảng giá từ TUSD sang XDR

TrueUSD
Quyền rút vốn đặc biệt của IMF
0.01
TUSD
0,00755647
XDR
0.1
TUSD
0,07556470
XDR
1
TUSD
0,75564700
XDR
2
TUSD
1,511294
XDR
3
TUSD
2,266941
XDR
5
TUSD
3,778235
XDR
10
TUSD
7,556470
XDR
20
TUSD
15,1129
XDR
25
TUSD
18,8912
XDR
50
TUSD
37,7824
XDR
100
TUSD
75,5647
XDR
250
TUSD
188,912
XDR
500
TUSD
377,823
XDR
1000
TUSD
755,647
XDR
2500
TUSD
1.889,117
XDR
Quyền rút vốn đặc biệt của IMF
TrueUSD
0.01
XDR
0,01323369
TUSD
0.1
XDR
0,13233692
TUSD
1
XDR
1,323369
TUSD
2
XDR
2,646738
TUSD
3
XDR
3,970108
TUSD
5
XDR
6,616846
TUSD
10
XDR
13,2337
TUSD
20
XDR
26,4674
TUSD
25
XDR
33,0842
TUSD
50
XDR
66,1685
TUSD
100
XDR
132,337
TUSD
250
XDR
330,842
TUSD
500
XDR
661,685
TUSD
1000
XDR
1.323,37
TUSD
2500
XDR
3.308,42
TUSD

Chuyển đổi tiền điện tử phổ biến