Chuyển đổi BCH thành BITS

BITS
Data provided by CoinGecko
BCH

Giá Bitcoin Cash ( BCH )

Data provided by CoinGecko
Biểu đồ hiển thị sự thay đổi giá Bitcoin Cash theo bits

Dữ liệu trực tiếp về giá Bitcoin Cash ( BCH )

Bitcoin Cash đang tăng trong tuần này

Bitcoin Cash giá hôm nay là 8.134,20 BIT với khối lượng giao dịch 24 giờ là 5.380.122.553 BIT. Bitcoin Cash tăng +3.04% trong vòng 24 giờ qua. Trong vài giờ qua giá của BCH tăng +1.10%. Tổng cung của Bitcoin Cash21.000.000 US$ và tổng cung lưu thông là 19.514.812,4 US$. Xếp hạng hiện tại trên Coingecko của BCH160.

Data provided by CoinGecko

Bảng giá từ BCH sang BITS

Bitcoin Cash
Bits
0.01
BCH
81,3420
BITS
0.1
BCH
813,420
BITS
1
BCH
8.134,20
BITS
2
BCH
16.268,4
BITS
3
BCH
24.402,6
BITS
5
BCH
40.671,0
BITS
10
BCH
81.342,0
BITS
20
BCH
162.684
BITS
25
BCH
203.355
BITS
50
BCH
406.710
BITS
100
BCH
813.420
BITS
250
BCH
2.033.550
BITS
500
BCH
4.067.100
BITS
1000
BCH
8.134.200
BITS
2500
BCH
20.335.500
BITS
Bits
Bitcoin Cash
0.01
BITS
0,00000123
BCH
0.1
BITS
0,00001229
BCH
1
BITS
0,00012294
BCH
2
BITS
0,00024588
BCH
3
BITS
0,00036881
BCH
5
BITS
0,00061469
BCH
10
BITS
0,00122938
BCH
20
BITS
0,00245875
BCH
25
BITS
0,00307344
BCH
50
BITS
0,00614689
BCH
100
BITS
0,01229377
BCH
250
BITS
0,03073443
BCH
500
BITS
0,06146886
BCH
1000
BITS
0,12293772
BCH
2500
BITS
0,3073443
BCH

Chuyển đổi tiền điện tử phổ biến