Chuyển đổi CRO thành LINK

LINK
Data provided by CoinGecko
CRO

Giá Cronos ( CRO )

Data provided by CoinGecko
Biểu đồ hiển thị sự thay đổi giá Cronos theo link

Dữ liệu trực tiếp về giá Cronos ( CRO )

Cronos đang giảm trong tuần này

Cronos giá hôm nay là 0,00743046 LIN với khối lượng giao dịch 24 giờ là 891.688 LIN. Cronos giảm -1.46% trong vòng 24 giờ qua. Trong vài giờ qua giá của CRO giảm -0.08%. Tổng cung của Cronos30.000.000.000 US$ và tổng cung lưu thông là 26.281.106.032,77 US$. Xếp hạng hiện tại trên Coingecko của CRO17.

Data provided by CoinGecko

Bảng giá từ CRO sang LINK

Cronos
Chainlink
0.01
CRO
0,00007430
LINK
0.1
CRO
0,00074305
LINK
1
CRO
0,00743046
LINK
2
CRO
0,01486092
LINK
3
CRO
0,02229138
LINK
5
CRO
0,03715230
LINK
10
CRO
0,07430460
LINK
20
CRO
0,14860920
LINK
25
CRO
0,18576150
LINK
50
CRO
0,37152300
LINK
100
CRO
0,74304600
LINK
250
CRO
1,857615
LINK
500
CRO
3,715230
LINK
1000
CRO
7,430460
LINK
2500
CRO
18,5762
LINK
Chainlink
Cronos
0.01
LINK
1,345812
CRO
0.1
LINK
13,4581
CRO
1
LINK
134,581
CRO
2
LINK
269,162
CRO
3
LINK
403,744
CRO
5
LINK
672,906
CRO
10
LINK
1.345,81
CRO
20
LINK
2.691,62
CRO
25
LINK
3.364,53
CRO
50
LINK
6.729,06
CRO
100
LINK
13.458,1
CRO
250
LINK
33.645,3
CRO
500
LINK
67.290,6
CRO
1000
LINK
134.581
CRO
2500
LINK
336.453
CRO

Chuyển đổi tiền điện tử phổ biến