Chuyển đổi VET thành SGD

Chuyển đổi VET sang SGD theo tỷ giá hối đoái thực

Từ
ĐẾN